СПОДЕЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК
Advertisement

7,400

1

20.04.2017 20:30

Форт някъде в Дивия запад. Белите са се укрепили вътре и чакат да ги нападнат индианците.
Командирът на форта казва на индианския съгледвач, който работи за белите:
– Прериен вълк, опитай да разбереш колко индианци ни нападат.
Оня ляга на земята, долепя ухо до пръстта и казва:
– 200 човека са, всичките на коне, боядисани в цветовете на войната. Вождът е яхнал дорестия си кон на бели петна, помощникът му е на сива кобила. Шаманът и той е с тях.
Командирът е поразен:
– И ти разбра всичко това само като се вслушваш в тропота на копитата им?
– Не, капитане. Видях ги през процепа под портата.

категория: Индианци

9,755

1

14.12.2016 22:28

Червената шапчица, Максим Горки
I Вариант:
Стаята на бабата беше стара и нечиста. Стъклата на прозорците, вече мътни от старост, бяха гъсто оплюти от мухите. Бабата, стара и сива като своя дом, се вдигна сред дрипавите си завивки и погледна с уплашени сълзящи очи вълка.
– Здравей, Никитишна – поздрави с мазен глас той.
II Вариант:
Щом видя вълка на прага, тя се изправи – силна, смела кат богиня – се загледа в него с изпепеляващ огнен взор. Зърнал този огнен поглед, звярът с ужас си помисли, че таз баба е тъй смела, затова, че е Човек.
– Какво искаш, сиви вълко? – каза Бабата безстрашно и понеже бе Човек, думите й прозвучаха гордо.

категория: Стилове

4,646

0

24.08.2017 14:52

Приятел на известен банкер се оплакал, че има да взема от свой длъжник 1000 долара, но не може да го осъди, защото няма никакъв документ.
– Пиши му – посъветвал го банкерът – веднага да върне тези 1500 долара, които ти дължи.
– Но той ми дължи 1000 долара!
– Именно. Той ще побърза да ти пише, че е взел от тебе не 1500, а 1000 долара. Това писмо вече ще бъде документ, с който ще можеш да го съдиш.

категория: Адвокати

Advertisement
СПОДЕЛИ ВЪВ ФЕЙСБУК
Advertisement

4,082

1

24.08.2017 14:51

– Сине, като излизаш тази вечер, умната! Е, в краен сл... целият виц...

– Сине, като излизаш

категория: Свалки

9,681

2

14.12.2016 19:55

– Защо хвалиш толкова много този мост? –... целият виц...

– Защо хвалиш толкова

категория: Професии