3,395

2

24.08.2017 23:35

Чапаев се явява на изпит в академията. Навън го чака Петка.... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,723

1

24.08.2017 23:34

Войници преследвали Чапай и Петка през джунглата. Чапай каза... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,533

0

24.08.2017 23:34

Чапай и Петка влезли в един претъпкан автобус. Петка обаче с... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,456

0

24.08.2017 23:34

Един ден Чапай отишъл на нивата и вижда една лопата и на нея... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,904

1

24.08.2017 18:46

Заминал Василий Иванович Чапаев в Англия, опит да обменя. Вр... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,793

1

24.08.2017 17:52

Чапай и Петка се разхождат из Цюрих и изведнъж срещу тях нег... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,128

1

24.08.2017 17:52

Гражданската война в Русия. Петка замръкнал сред полето и ос... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,195

0

24.08.2017 17:49

Чапаев изпратил Петка в Москва да получи секретни указания в... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,696

1

10.07.2017 21:50

След войната Чапай и Петка отиват на баня. Петка като по-низ... целият виц...

категория: Чапай и Петка

6,600

2

20.04.2017 23:45

Чапай и Петка бутали мотор по един хълм като Чапай бил върху... целият виц...

категория: Чапай и Петка