3,116

2

24.08.2017 23:35

Чапаев се явява на изпит в академията. Навън го чака Петка.... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,458

1

24.08.2017 23:34

Войници преследвали Чапай и Петка през джунглата. Чапай каза... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,242

0

24.08.2017 23:34

Чапай и Петка влезли в един претъпкан автобус. Петка обаче с... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,190

0

24.08.2017 23:34

Един ден Чапай отишъл на нивата и вижда една лопата и на нея... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,634

1

24.08.2017 18:46

Заминал Василий Иванович Чапаев в Англия, опит да обменя. Вр... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,512

1

24.08.2017 17:52

Чапай и Петка се разхождат из Цюрих и изведнъж срещу тях нег... целият виц...

категория: Чапай и Петка

2,879

1

24.08.2017 17:52

Гражданската война в Русия. Петка замръкнал сред полето и ос... целият виц...

категория: Чапай и Петка

2,937

0

24.08.2017 17:49

Чапаев изпратил Петка в Москва да получи секретни указания в... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,426

1

10.07.2017 21:50

След войната Чапай и Петка отиват на баня. Петка като по-низ... целият виц...

категория: Чапай и Петка

6,318

2

20.04.2017 23:45

Чапай и Петка бутали мотор по един хълм като Чапай бил върху... целият виц...

категория: Чапай и Петка