5,682

4

24.08.2017 22:35

Чапаев се явява на изпит в академията. Навън го чака Петка.... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,822

7

24.08.2017 22:34

Войници преследвали Чапай и Петка през джунглата. Чапай каза... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,720

2

24.08.2017 22:34

Чапай и Петка влезли в един претъпкан автобус. Петка обаче с... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,505

2

24.08.2017 22:34

Един ден Чапай отишъл на нивата и вижда една лопата и на нея... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,939

2

24.08.2017 17:46

Заминал Василий Иванович Чапаев в Англия, опит да обменя. Вр... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,951

2

24.08.2017 16:52

Чапай и Петка се разхождат из Цюрих и изведнъж срещу тях нег... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,187

2

24.08.2017 16:52

Гражданската война в Русия. Петка замръкнал сред полето и ос... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,312

1

24.08.2017 16:49

Чапаев изпратил Петка в Москва да получи секретни указания в... целият виц...

категория: Чапай и Петка

6,815

3

10.07.2017 20:50

След войната Чапай и Петка отиват на баня. Петка като по-низ... целият виц...

категория: Чапай и Петка

8,759

3

20.04.2017 22:45

Чапай и Петка бутали мотор по един хълм като Чапай бил върху... целият виц...

категория: Чапай и Петка