3,979

2

24.08.2017 20:35

Чапаев се явява на изпит в академията. Навън го чака Петка.... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,270

2

24.08.2017 20:34

Войници преследвали Чапай и Петка през джунглата. Чапай каза... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,108

0

24.08.2017 20:34

Чапай и Петка влезли в един претъпкан автобус. Петка обаче с... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,982

1

24.08.2017 20:34

Един ден Чапай отишъл на нивата и вижда една лопата и на нея... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,416

1

24.08.2017 15:46

Заминал Василий Иванович Чапаев в Англия, опит да обменя. Вр... целият виц...

категория: Чапай и Петка

4,352

2

24.08.2017 14:52

Чапай и Петка се разхождат из Цюрих и изведнъж срещу тях нег... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,625

1

24.08.2017 14:52

Гражданската война в Русия. Петка замръкнал сред полето и ос... целият виц...

категория: Чапай и Петка

3,743

0

24.08.2017 14:49

Чапаев изпратил Петка в Москва да получи секретни указания в... целият виц...

категория: Чапай и Петка

5,257

1

10.07.2017 18:50

След войната Чапай и Петка отиват на баня. Петка като по-низ... целият виц...

категория: Чапай и Петка

7,155

2

20.04.2017 20:45

Чапай и Петка бутали мотор по един хълм като Чапай бил върху... целият виц...

категория: Чапай и Петка