6,972

7

10.07.2017 20:52

Грузия, диво планинско градче. Пациент сяда на стола на зъбо... целият виц...

категория: Грузинци

12,319

7

28.12.2016 20:47

Влак пътува към морето. В едно купе пътуват грузинец и девой... целият виц...

категория: Грузинци

13,515

7

19.12.2016 20:31

Грузинец започва да се дави на руски плаж и като не се сеща ... целият виц...

категория: Грузинци